Pedagoški koncept Marie Montessori

Maria Montessori je vse svoje življenje posvetila razvijanju učnih pripomočkov in metod za izboljšanje učenja. Montessorijino gradivo so učna orodja, ki temeljijo na senzoričnih izkušnjah in so zasnovana tako, da omogočajo postopno razvijanje sposobnosti psihofizičnega zaznavanja ali abstraktnega dojemanja; spodbujajo učenje s početjem in gibanjem z rokami in očmi, z nogami, s samostojnim reševanjem problemov in analitičnim razmišljanjem. Posebnost edinstvenih učnih pripomočkov Montessori je v tem, da je vsak od njih zasnovan za avtonomno obvladovanje napak. Ponudba pripomočkov Montessori se žal ustavi na osnovni šolski stopnji (četudi se, zlasti za otroke s posebnimi potrebami, ta gradiva lahko uporabljajo tudi do prvega in drugega letnika srednje šole). Kaj se zgodi kasneje? Maria Montessori odraslim priporoča, naj dopustijo otroku, da se izrazi in razvije svoj potencial. Poudarja, da mora biti učiteljeva vloga ta, da otroke, dečke in deklice spremlja, da je na razpolago in v oporo otrokom, fantom in dekletom na njihovih učnih poteh, v njihovem razvoju v odrasla človeška bitja, ob spoštovanju njihove narave, njihovih nagnjenj in sposobnosti. Maria Montessori je verjela v njihovo sposobnost osamosvajanja in sledenja lastni učni poti. Projekt Marie Montessori za srednješolsko stopnjo se imenuje Erdkinderplan “Projekt otrok Zemlje” in se osredotoča na psihomotorične sposobnosti ter na družbeno, čustveno in kozmično (duhovno in znanstveno) izobraževanje učencev. Njihov kognitivni in intelektualni razvoj je po njeni pedagoški viziji naravni rezultat pravih dejavnosti, ki jih izvaja mladostnik. Maria Montessori je verjela v avtonomijo učenca v njegovem individualnem procesu rasti in učenja ter je poudarjala pomen opazovanja in spremljanja učenca glede na njegovo resnično naravo, nagnjenja, interese in sposobnosti.