Beyond labels day: What about Autism?

10.10.2020

Koper (SLO)

Središče Rotunda, Destradi square 11, 6000

9.30 – 10.30 Introduction + interventions
Dott. Devid Cescon
Kharima Greco
Dott. Vanja Riccarda Kiswarday
Nevenka Nakrst

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 13.00 Work by the tables + conclusions

13.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.15 DoReMi concertwe present inclusion in a privat music school

15.15 – 18.15 Presentation of ABA + ESDM

Dr. Devid Cescon
Dr. Sara Manazzone

Fee: 125 Euro
early booking till 28.09.2020: 90 Euro

It’s possible to attend online
Fee 100€
Early booking till 28.09.2020: 70 Euro

Send the application (scanned application form) by e-mail to: zavod.modri.december@gmail.com

Transfer the registration fee to the bank account of the Blue December Institute:
SI56 6100 0001 2338 456 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana).

You will receive an e-invoice at the end of the event. However, if you need an e-invoice to pay the registration fee for early registration, let us know in time. The registration fee will be refunded at check-out no later than October 5, 2020. If after this date you find that you cannot attend the event, you can arrange a replacement.

The seminar will be conducted in accordance with the recommendations for preventing the spread of Covid 19 virus. In accordance with the measures, we must provide a list of participants for events of up to 50 participants, which we will keep until 10 November 2020 and will be forwarded exclusively to the National Institute of Public Health in case of a possible infection. Come to the event only if you are healthy, have not been quarantined and have not been in contact with an infected person.

School of Peace Fvg

Zavod Modri december Spodbujanje zavedanja avtizma in sindroma Asperger

Download the pdf below for Slovenian and Italian version!

Onkraj etikete: Kaj pa avtizem?

9.30 – 10.30 Uvod + predstavitve
Dott. Devid Cescon
Kharima Greco;
Dott. Vanja Riccarda Kiswarday
Nevenka Nakrst

10.30 – 11.00 Pavza

11.00 – 13.00 Pogovori za mizo + zaključki

13.00 – 14.30 Kosilo

14.30 – 15.15 DoReMi koncert – predstavimo inkluzijo v zasebni glasbeni šoli

15.15 – 18.15 Predstavitev ABA + ESDM
Dott.. Devid Cescon
Dott. Sara Manazzone

Kotizacija: 125 Euro
Early booking: 90 Euro (fino al 28.09.2020)


Možnost udeležbe preko spleta:
Kotizacija: 100€
Zgodnja prijava in plačilo do 28.09.2020: 70 EUR

Prijavo (skenirano prijavnico) pošljite po e-pošti na e-naslov: zavod.modri.december@gmail.com

Kotizacijo nakažite na TRR Zavoda Modri december:
SI56 6100 0001 2338 456

(Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

Račun oz. e-račun boste prejeli po plačilu kotizacije. V kolikor pa za plačilo kotizacije za zgodnjo prijavo potrebujete e-račun, pravočasno sporočite. Kotizacijo vrnemo ob odjavi do najkasneje 5. oktobra 2020. V kolikor po tem datumu ugotovite, da se dogodka ne morete udeležiti, lahko uredite zamenjavo. Seminar bomo izvedli v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja virusa Covid 19. Skladno z ukrepi moramo za dogodke do 50 udeležencev zagotoviti seznam udeležencev, ki ga bomo hranili do 2020 in posredovali izključno NIJZ v primeru morebitne ugotovitve okužbe. Na dogodek pridite le če ste zdravi, vam ni odrejena karantena in niste
bili v stiku z okuženo osebo

Oltre le etichette: Parliamo di autismo?

9.30 – 10.30 Introduzione + interventi
Dott. Devid Cescon
Kharima Greco
Dott. Vanja Riccarda Kiswarday
Nevenka Nakrst

10.30 – 11.00 Pausa

11.00 – 13.00 Tavoli di lavoro + conclusioni

13.00 – 14.30 Pranzo

14.30 – 15.15 Concert DoReMi

15.15 – 18.15 Presentation of ABA + ESDM
Dott. Devid Cescon
Dott. Sara Manazzone

Quota di partecipazione: 125 Euro
Early booking: 90 Euro (fino al 28.09.2020)


É possibile partecipare online:
Quota Online: 100 Euro
Quota Online Early booking: 70 Euro (fino al 28.09.2020)

Inviare il modulo di iscrizione (scansionato) via e-mail a: zavod.modri.december@gmail.com

Pagamento della quota d’iscrizione tramite bonifico intestato a:
SI56 6100 0001 2338 456

(Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

A seguito del pagamento vi sarà rilasciata una ricevuta. Qualora doveste necessitare una ricevuta per pagare l’early booking, fatecelo sapere anticipatamente. La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata entro
il 10.10.2020. Passata questa data, se foste impossibilitati a partecipare, potrete organizzarvi per una sostituzione. The seminar will be conducted in accordance with the recommendations for preventing the spread of Covid 19 virus. In accordance with the measures, we must provide a list of participants for events of up to 50 participants, which we will keep until 10
November 2020 and will be forwarded exclusively to the National Institute of Public Health in case of a possible infection. Come to the event only if you
are healthy, have not been quarantined and have not been in contact with an infected person.