Author page: ELEONORA SARTORI

Iz izkušenj vemo, da je klasično šolanje, ki je razširjeno po Evropi, zelo stresno za učence s posebnimi potrebami, pa ne le to; otrokom s posebnimi potrebami odvzamemo možnost izražanja potenciala, ki ga nedvomno imajo. Ko spremljam učence z avtizmom, vidim, koliko ogromno energije potrošijo s tem, da preživijo dan…

Keep reading

Treniranje čutov

Obstaja šest čutov, ki pomagajo k pridobivanju znanja: vid, sluh, vonj, dotik, okus in možgani. Vsi ti čuti, razen zadnjega, gledajo navzven in zbirajo kognitivni material iz zunanjega okolja skozi živce in njihove terminalne organe, kot so oko, uho, nos, koža, jezik. Popolnost čutov mora biti ena od glavnih skrbi…

Keep reading

Zakaj Montessori?

Verjamemo, da je Montessorijin pedagoški pristop lahko dobro dopolnilo že zelo napredne pedagogike, ki jo je dosegla naša država Italija, zlasti v zvezi z učenci s posebnimi učnimi potrebami (Das), kar je tematika, ki jo še vedno le delno poznamo in razumemo. Maria Montessori je začela svoja medicinsko-znanstvena in pedagoška…

Keep reading

Pedagoški koncept Marie Montessori

Maria Montessori je vse svoje življenje posvetila razvijanju učnih pripomočkov in metod za izboljšanje učenja. Montessorijino gradivo so učna orodja, ki temeljijo na senzoričnih izkušnjah in so zasnovana tako, da omogočajo postopno razvijanje sposobnosti psihofizičnega zaznavanja ali abstraktnega dojemanja; spodbujajo učenje s početjem in gibanjem z rokami in očmi, z…

Keep reading

Maria Montessori

Montessorijino pedagogiko sem odkrila leta 2015, medtem ko sem delovala v nemški Hauptschule (strokovni zavod). V tej šoli sem opazila veliko število učencev s specifičnimi učnimi težavami; veliko je bilo dijakov z motnjo hiperaktivnosti ter s pomanjkanjem pozornosti ADHD (v nemščini ADHS) v kombinaciji z disleksijo (v nemškem Legasthenie ali…

Keep reading