Giraffes

Gledališka delavnica v angleškem jeziku za otroke in mladino iz vseh evropskih držav, ki se želijo naučiti angleščine preko ustvarjalnega pristopa. Projekt “Giraffes” je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladim s posebnimi težavami, kot so disleksija, motnje v koncentraciji bodisi z ali brez hiperaktivnosti in druge specifične učne težave, ki izhajajo iz avtističnih značilnosti.

Giraffes ponuja gledališke dejavnosti v tujem jeziku – angleščini. Delavnica je primerna za vsako-gar, ki se želi zabavati izkušnjo recititanja in z gledališkim udejstvovanjemin poglobiti svoje zna-nje angleškega jezika skozi prakso izražanja in komuniciranja. V delavnici bo specifična pomoč ponujena otrokom in mladim s specifičnimi učnimi motnjami – DSA, učne motnje z ali brez hipe-raktivnosti, AD(H)D, motnje v avtističnem spektrumu, DSA. Ti otroci z večjo lahkoto pridobivajo znanje skozi dejavnosti, ki usklajujejo zvoke, podobe in aktivnost. Poleg tega so sposobni, da zelo dobro memorizirajo tudi dolge poslušane odlomke; gledališke dejavnosti so zanje zelo primerne. Gledališče zahteva od njih veččutno in osebno angažiranje ter spodbuja resurze in sposobnosti, ki bi sicer ostale latentne. Teater je zato izrazito vključujoča dejavnost.

 

Žirafe s svojo visoko postavo, dolgimi tacami in dolgim vratom simbolizirajo dečke in deklice z disleksijo, s težavami pri osredotočeni pozornosti ali z nekaterimi vrstami motenj iz avtističnega spektra; ti otroci pogosto izkazujejo nadpovprečno visoko stopnjo inteligentnosti, ustvarjalnosti in intuitivnosti, sposobni so videti nova obzorja preko drevesnih krošenj, s težavo pa se soočajo z vsakodnevnimi zahtevami v šolski dejavnosti, ki jih drugi otroci premoščajo brez vsakršne posebne težave.

 

Ljudje s specifičnimi motnjami učenja – disleksični, z motnjo pozornosti z ali brez hiperaktivnosti ali otroci z nekaterimi motnjami avtističnega spektra – so pogosto opremljeni z nadpovprečno inteligenco, ustvarjalnostjo, domišljijo in intuitivnostjo . Še vedno pa le majhnemu delu teh ljudi uspe doseči visoko stopnjo izobrazbe. Ta možnost je za te otroke odvisna od osebnih, kulturnih in finančnih virov njihovih družin. Učenje angleščine ali katerega koli drugega tujega jezika iz šolskih knjig za tovrstne ljudi ni enostavno. Težava ni toliko v učenju novih črkovalnih pravil, temveč v pridobivanju novega leksikona in jezikovnih struktur s pomočjo veščin, ki za te otroke predstavljajo oviro in ne orodje, to je črkovanje in pisanje med sedenjem za šolskimi klopmi. Eden od ključev zavestnega evropskega in globalnega državljanstva je sposobnost komuniciranja in pridobivanja informacij s pomočjo drugih jezikov, med katerimi ima glavno vlogo angleščina.

 

Giraffes spodbuja srečevanje šolarjev iz različnih evropskih držav na podlagi izmenjave L1 -LS (maternega jezika-tujega jezika) ter z raziskovanjem ozemlja v stiku z njegovo floro in favno – igrami in športnimi aktivnostmi v naravi. Otroci se bodo pod vodstvom učiteljev in spremljevalcev ob načrtovanih trenutkih izmenjavali v vlogi strokovnjaka / učitelja ali učenca nekega jezika. Giraffes prevzema potne stroške teh učencev in njihovih učiteljev ter koordinirajo zunajšolske dejavnosti. Predvidene so tudi priložnosti za vključevanje v šolsko življenje ustanove gostiteljice.

Dejavnosti delavnice Giraffes se bodo odvijale v Obiskovalnem centru Gradina v občini Doberdob ali v Obiskovalnem centru Regijskega naravnega rezervata Izliva Soče – Otok Cona. Upravljanje delavnic Giraffes koordinira Adriatic GreeNet. Izobraževalne dejavnosti vodi večjezična skupina, ki vključuje strokovnjakinjo za gledališko pedagogiko, ki je angleškega maternega jezika, in podporno učiteljico, ki govori italijansko, angleško in nemško.

 

It is our care to keep the costs for the participants as low as possible
(limiting them to a minimum expense contribution) thanks to
the support of partners and sponsors and the obtaining of institutional
funding for the project.

School of Peace FVG © {2020}. Tutti i diritti riservati.

Privacy Policy

Photo credits: Matteo De Luca, Sameena Corrado e Corrado Altran, Tatjana Schmidt