Mirovniške vzgoje

Mirovniške vzgojea

Namen mirovniške vzgoje pri Šoli miru FJK (School of Peace Fvg) je razviti pristop k mrežnemu učenju za spodbujanje ozaveščanja o miru in kulturi miru. Za uresničitev tega cilja School of Peace Fvg spodbuja, podpira in organizira dejavnosti mirovniške vzgoje. Za izobraževanje niso odgovorni le učitelji. Odrasli na splošno so odgovorni za celoten sklop dejavnosti samoizobraževanja in izobraževanja drugih, odraslih ali otrok in mladih. Med delavnicami, ki jih vodijo strokovnjaki iz različnih jezikovnih, kulturnih, družbenih, filozofskih, religioznih in poklicnih okolij in ki so organizirane v skladu s participativnimi oblikami delovanja, želimo omogočiti izmenjavo osebnih veščin na konstruktiven, dinamičen način in spodbujati oblikovanje tem v zvezi z izobraževanjem za mir.

Mirovniška vzgoja na osebni in družinski ter družbeni ravni

Mirovniška vzgoja na osebni in družinsko-družbeni ravni se bo izvajala z dejavnostmi, ki spodbujajo sprejemanje, razmišljanje in razumevanje, opazovanje, empatijo, sodelovanje ob spoštovanju smotrov in družbene vloge vsake osebe.

Mirovniška vzgoja v izobraževalnih skupinah in ustanovah

Mirovniška vzgoja v izobraževalnih skupinah in ustanovah, ki se razume kot osebna realizacija in družbeno konstruktivna integracija vsakega državljana, se bo izvajala s spreminjanjem in prilagajanjem pedagoške / didaktične ponudbe, ob upoštevanju različnih kognitivnih profilov in usod ter stališč ljudi, ki se učijo ter ljudi, ki poučujejo / izobražujejo.

Mirovniška vzgoja na družbeno-kulturno-politični ravni

Mirovniška vzgoja na družbeno-kulturno-politični ravni se bo uresničevala:- z ozaveščanjem javnosti o načinih razvoja in delovanja različnih vrst inteligence, osebnosti, volje in etične zrelosti, ki obstajajo v neki družbeni skupini, pa tudi v samem posamezniku, znotraj globalne družbe, pri čemer se posameznik obravnava kot multiindividualno bitje.    – z razumevanjem vsake osebnosti kot rezultata razvoja njene svobodne volje v okolju, ki je bilo najprej dano, nato pa izbrano, po načelu mobilnosti in prostega dostopa ter sporočanja informacij in znanja.    – z upoštevanjem vsakega državljana sveta, neglede na njegovo starost, spol, raso, kulturno in versko poreklo, stopnjo izobrazbe, obseg in kakovost aktivnih veščin z naravno nagnjenostjo k samouresničujočemu življenju, v katerem njegov prispevek k celotni družbi, ki je vedno dragocen, postane učinkovit le, če ga družbeno-človeško okolje aktivno sprejema in vključuje na vseh ravneh.    – s postavljanjem odnosa družbene skupine do naravnega okolja kot zelo pomembnega za družbeni, kulturni in človeški razvoj tako družbene skupine kot vsakega posameznika, ki živi ali je v stiku s to isto družbeno skupino.

Glavni cilj naših mirovniških izobraževalnih dejavnosti bo analizirati izvajanje Listine o temeljnih pravicah evropskih državljanov v vsaki državi, z opredeljevanjem aktivnosti, ki jih je treba razviti, določiti predloge in priporočila, zlasti za osebe s posebnimi potrebami v vsaki evropski državi, skozi dejavnosti v vsaki partnerski državi in ​​v partnerskih delavnicah (v prisotnosti ali na spletnih srečanjih), da se razvije skupni dokument, ki bo poslan institucijam EU: Evropskemu parlamentu, Evropski komisiji, Svetu Evrope za politike in programe, namenjene popolnemu izvajanju Listine.

School of Peace FVG © {2020}. Tutti i diritti riservati.

Privacy Policy

Photo credits: Matteo De Luca, Sameena Corrado e Corrado Altran, Tatjana Schmidt