“Prav tako je za otrokovo fizično življenje pomembno tudi, da njegovo dušo povežemo s stvarstvom, da bi si lahko sam poiskal zaklad iz neposredno učečih sil žive narave.
– Maria Montessori-