„Vsak otrok ima drugačen način in tempo učenja. Vsak otrok je edinstven, ni sposoben le učiti se, temveč tudi uspeti.”
– Robert John Meehan –